Bliv medlem af gruppen

Hvis du ønsker at blive medlem af gruppen, så skal du blot udfylde nedenstående formular og sende den.

Medlemmets informationer:

Hvis medlemmet er under 18år skal pårørende udfylde følgende:







Tilladelser


Kørsel Al transport foregår iflg færdselsloven
Foto/Video Jeg tillader hermed at billeder/video der er taget af medlemmet frit kan bruges på hjemmeside, tryksager og lignende med det formål at illustrere spejder/klatre arbjedet. Billeder/Video må ikke bruges udenfor gruppens regi uden mit samtykke.
Badning Badning foregår altid med opsyn af en ansvarlig leder
Søaktiviteter Sejlads foregår kun med lovlige og godkendte fartøjer og foregår under tilsyn af en ansvarlig leder. Der er dog undtagelser såfremt der er tale om selvbyggede fartøjer såsom tømmerflåder. Til all søaktiviteter skal medlemmet dog altid bære redningsveste og være under tilsyn af en ansvarlig leder
Klatring Klatring vil altid foregå med godkendte seler og reb, vejledning fra en klatreinstruktør, samt under tilsyn af en ansvarlig leder
Kontakt Tilladelse til at 4. Esbjerg gruppes ledere må kontakte forældre/værge pr telefon eller email

Alt Data behandles i henhold til Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Mere info kan ses på dette link.